Blattisil® AWS Special Premium

Preparat bakteryjny poprawiający wartości odżywcze oraz konserwację kiszonek z trawy i lucerny oraz całych roślin zbóż (GPS).Blattisil® AWS Special Premium to preparat bakteryjny poprawiający wartości odżywcze oraz konserwację kiszonek z trawy i lucerny oraz całych roślin zbóż (GPS). Blattisil® AWS Special Premium jest aktywnym, działającym biologicznie środkiem do zakiszania, nowej generacji. Posiada mikroorganizmy specjalnie wybrane do zaszczepiania kiszonek, przez co podwyższa jakość kiszonek, zmniejsza straty fermentacji, zwiększa pobieranie paszy i wydajność paszy podstawowej.

Różne, zarejestrowane w UE szczepy bakterii kwasu mlekowego, o największej aktywności mikrobiologicznej, które gwarantują szybki wzrost i charakteryzują się następującymi cechami:

 • Pediococcus acidilactici - rozpoczyna fermentację,
  podwaja ilość w 35 minut i narasta w temp. 20 – 50 °C
 • Lactobacillus plantarumuzupełnia fermentację,
  podwaja ilość w 33 minut i narasta w temp. 15 – 45 °C

 

Działanie bakterii kwasu mlekowego na obniżenie pH kiszonki


Liczba bakterii kwasu mlekowego: 100 x 109 KBE/g


Naturalnie uzyskane bakterie kwasu mlekowego
Bakterie kwasu mlekowego w Blattisil AWS zostały wyizolowane z dobrze zachowanej kiszonki, co oznacza, że rosną i namnażają się naturalnie. Dobre kryteria wyboru są istotne w celu zapewnienia, że do zastosowania w kiszonce wybrane zostały najlepsze bakterie kwasu mlekowego.

Zalety zastosowania bakterii kwasu mlekowego:

 • proste, bezpieczne i szybkie działanie
 • optymalizacja procesu fermentacji
 • lepsza ochrona aminokwasów
 • mniejsze straty kiszonek
 • wyższa strawność białka i energii
 • wyższe pobranie suchej masy z dawki
 • poprawa wartości odżywczych kiszonki
 • widoczny wzrost wydajności mlecznej


 

Tab. 1  Pobranie paszy oraz wydajność mleczna. Wyniki badań na krowach mlecznych  przeprowadzone przez niezależne instytucje badawcze.

Próba Pobranie paszy (kg SM/szt/dzień) Wydajność mleczna (kg/krowa/dzień)
bez dodatku Blattisil AWS Różnica bez dodatku Blattisil AWS Różnica
1 10,5 10,8 +0,3 25,3 26,7 +1,4
2 10,6 11,9 +1,3 20,0 21,6 +1,6
3 11,2 11,3 +0,1 21,3 22,4 +1,1
4 11,4 12,3 +0,9 25,8 26,8 +1,0
5 12,9 13,2 +0,3 25,9 26,9 +1,0
6 9,5 10,6 +1,1 18,3 19,4 +1,1
7 12,8 12,3 -0,5 19,0 20,0 +1,1


Średni wzrost pobrania paszy: 0,5  kg SM/szt/dzień

Średni wzrost wydajności: 1,17  kg/krowa/dzień

 

 


Zalety Blattisil AWS Special Premium:

 • Bakterie kwasu mlekowego zarejestrowane w UE
 • Indywidualna aktywność różnych szczepów bakteryjnych
 • Lepsza fermentacja prowadząca do:
  - Mniejszych strat kiszonek

  - Lepszej ochrony aminokwasów szczególnie związanych aminokwasów

  - Wyższej strawności białka i energii

  - Smaczniejszej kiszonki

  - Widocznego wzrostu wydajności mlecznej

 

 

Szybka redukcja pH kiszonki dzięki Blattisil AWS Premium


Korzyści zastosowania preparatu Blattisil® AWS Premium:

 • Większe pobranie kiszonki (średnio + 0,5 kg / szt / dzień)
 • Wyższa wydajność mleka o 1 kg lub więcej / szt / dzień w każdej próbie (średnio + 1,17 kg)
 • Większy przyrost żywej wagi i poprawa mięsności u byków
 • Poprawa rentowności produkcji

 

 

Dostępne opakowanie:
torebka 25 g na 25 ton materiału
torebka 100 g na 100 ton materiału


Stosowanie:
Zawartość należy rozcieńczyć w czystej wodzie, dostosowując ilość do wielkości aplikatora, tak aby uzyskać aplikację od 100ml do 2 litrów na 1 tonę materiału. Warunkiem jest stosowanie 1g Blattisilu na 1 tonę materiału. Tym samym zostanie osiągnięta koncentracja 100 000 bakterii kwasu mlekowego na 1 g kiszonej masy.

Minimalny okres zakiszania wynosi 4 tygodnie.Pobierz katalog >>>
Vilomix Starter Standard 2,5%