Trawy i lucerna DSV

2013 Kośno- pastwiskowa na stanowiska suche

Mieszanka na trwałe użytki zielone do intensywnego użytkowania kośnego i pastwiskowego na stanowiskach suchych.

Życica trwała i mieszańcowa zabezpieczają wysoki plon masy zielonej i wysoką koncentrację składników pokarmowych już w pierwszym roku użytkowania. Zwiększony udział pastwiskowych typów o smukłej blaszce liściowej kupkówki pospolitej i kostrzewy czerwonej poprawia zdolność plonotwórczą COUNTRY 2013. Mieszanka ta nadaje się zarówno do użytkowania kośnego jak i pastwiskowego na trwałych użytkach zielonych, ale także na 3-4 letnie użytkowanie na gruntach ornych. Udział koniczyny białej sprawia, że mieszanka ta jest odpowiednia także do zagospodarowania ekstensywnego.

Skład:
Kupkówka pospolita 45%
Festulolium 20%
Kostrzewa czerwona 20%
Życica trwała średnia, (diploid) 10%
Życica trwała wczesna, (diploid i tetraploid) 10%
Koniczyna biała 5%

Zalecenia uprawy:

Ilość wysiewu:
30-40 kg/ha
Termin wysiewu: marzec – wrzesień
Użytkowanie: kośno-pastwiskowe, kośne
Pokosy(rotacje)/rok: 3-4
Stanowisko: suche, normalne
Nawożenie: średnio-intensywne

Mieszanka na grunty orne o trzy- do czteroletnim okresie użytkowania na glebach średnich do dobrych.

Na podstawie zrównoważonego składu traw średnich i wysokich Country 2052 dostarcza wysokiego plonu równomiernie rozłożonego w okresie wegetacji. Mieszanka ta jest wybitnie odpowiednia do użytkowania kośnego i pastwiskowego. COUNTRY 2052 szczególnie interesująca jest dla gospodarstw mlecznych, które swoje położone niedaleko gospodarstwa użytki polowe, po skoszeniu na kiszonkę chcą jeszcze wykorzystać pastwiskowo.


2052 Trzy- do czteroletniej

Skład:
Życica trwała wczesna (d) i (t) 30%
Kostrzewa łąkowa 20%
Festulolium 20%
Tymotka łąkowa 10%
Życica wielokwiatowa (d) 10%
Życica mieszańcowa (t) 10%

Zalecenia uprawy:

Częstotliwość użytkowania:
3 - 5 razy w roku
Ilość wysiewu: 35 kg/ha
Termin wysiewu: marzec - wrzesień

Wysokowydajna mieszanka na trwałe użytki zielone na glebach średnich do zimnych, z przewagą użytkowania pastwiskowego.

Wysoki udział życicy trwałej w mieszance powoduje jej dużą odporność na udeptywanie i umożliwia duży pobór paszy ze względu na jej smakowitość. W celu uzyskania tak wysokich walorów pastwiskowych COUNTRY 2006 posiada zwiększony udział późnych odmian życicy trwałej. Udział odmian średnich życicy trwałej ma zrównoważyć tempo odrastania runi w całym okresie wegetacji. Koniczyna biała podwyższa koncentrację składników pokarmowych i strawność jak również elastyczność wykorzystania.


2006 Pastwisko z koniczyną

Skład:
Życica trwała późna, (diploid) 35%
Życica trwała średnia, (diploid) 20%
Kostrzewa łąkowa 20%
Wiechlina łąkowa 10%
Tymotka łąkowa 10%
Koniczyna biała 5%

Zalecenia uprawy:

Ilość wysiewu: 40 kg/ha
Termin wysiewu: marzec – wrzesień
Użytkowanie: pastwiskowe, kośne (głównie pastwiskowe)
Pokosy(rotacje)/rok: 4-6
Stanowisko: normalne, wilgotne
Nawożenie: średnio-intensywne

Uniwersalna mieszanka na trwałe użytki zielone do użytkowania kombinowanego kośno-pastwiskowego lub wyłącznie kośnego, także na stanowiska murszowe i wilgotne.


2011 Kośno-pastwiskowa uniwersalna bez koniczyny

Skład:
Kostrzewa łąkowa 35%
Życica trwała wcz., (diploid i tetraploid) 15%
Życica trwała średnia, (diploid) 15%
Tymotka łąkowa 15%
Wiechlina łąkowa 10%
Życica trwała późna, (diploid) 5%
Kostrzewa czerwona 5%

Poprzez wyważone zestawienie składu gatunkowego przy wyższym udziale wiechliny łąkowej i tymotki łąkowej Country 2011 słusznie zasługuje na miano wytrzymałej i zimotrwałej mieszanki. Dobra gęstość runi i wysoka wartość paszowa zostały osiągnięte przez użycie specjalnie sprawdzanych na glebach murszowych odmianach życicy trwałej. Wiechlina łąkowa i kostrzewa czerwona intensywnie wytwarzając rozłogi dobrze zabliźniają luźną ruń.

Zalecenia uprawy:

Ilość wysiewu:
40 kg/ha
Termin wysiewu: marzec – wrzesień|
Użytkowanie: kośno-pastwiskowe, (głównie kośne)
Pokosy(rotacje)/rok: 3-5
Stanowisko: normalne, wilgotne, mursz
Nawożenie: intensywneFuttertrio

Jedyna w swoim rodzaju mieszanka traw jednorocznych do skutecznej produkcji paszy zielonej w poplonie. Mieszanka składa się z trzech wysokoplonujących odmian życicy westerwoldzkiej. Spełnia ona najwyższe wymagania dostarczając bardzo dobrej paszy o wyśmienitej jakości.

Mieszanka Futtertrio

 • Umożliwia wczesne wypasanie lub produkcję dobrej jakości kiszonki.
 • Dostarcza kiszonkę o odpowiedniej strukturze, zgodnej z wymaganiami przeżuwaczy, z dużą zawartością suchej masy przy jednocześnie wysokiej strawności.
 • Wyróżnia się wyrównaną proporcją białka do energii.
 • Gwarantuje wysokie pobranie paszy, podwyższając tym samym produkcję mleka lub mięsa z paszy podstawowej.

Mieszanka Futtertrio składa się z dwóch odmian diploidalnych i jednej tetraploidalnej

 • Ponadprzeciętne właściwości plonowania, jakości i odporności na choroby tych odmian uzupełniają się wyśmienicie.
 • Wszystkie odmiany wchodzące w skład mieszanki zostały wyhodowane, aby można je było stosować na poplony. Rosną one w bardzo szybkim tempie dając wysokie plony masy.
 • Kombinacja odmian jest bardzo udanym związkiem: odmiany diploidalne cechują się wysoką zawartością suchej masy i dobrą strukturą paszy, oraz wysoką zawartością cukrów, a tetraploidalne wyróżniają się wysoką strawnością i smakowitością.
 • Mieszanka wykazuje wysoki poziom odporności na choroby. Na uwagę zwraca szczególnie niska podatność na rdze i mączniaki.

Wysiew:

 • Płytko na glebę wtórnie ubitą;
 • Termin wysiewu: do 15 sierpnia.
 • Gęstość wysiewu 45 kg/ha.

Nawożenie N:

 • 100-120 kg N/ha (gnojowica/nawóz mineralny).

Użytkowanie

 • Kośne: Dojrzałość kiszonkową Mieszanka Futtertrio osiąga po 8 tygodniach. Użytkowanie kośne w fazie kłoszenia pozwala na uzyskanie najwyższej jakości paszy, oraz uzyskanie szybkiego ponownego odrostu dla dalszego pastwiskowania do końca okresu wegetacji.
 • Pastwiskowanie: Dojrzałość pastwiskowa Mieszanki Futtertrio rozpoczyna się po zwarciu łanu (wysokość porostu ok. 15 cm). Ten termin następuje już po 6 tygodniach od zasiewu. Podział na kwatery powinien być tak wymierzony, aby ruń nie zdążyła przerosnąć i przejrzeć. W takim przypadku ilość niedojadów będzie niska.

Wskazówka:

Przy wiosennym wysiewie możemy zastosować domieszkę10 kg/ha MIESZANKI FUTTERTRIO jako rośliny ochronnej, która jednocześnie wpłynie korzystnie na plon zielonej masy w roku siewu.

Wytrzymała mieszanka lucerny z trawami na dwu- trzyletnie użytkowanie kośne, odpowiednia na wszystkie stanowiska.

COUNTRY 2056 wyróżnia się szczególnie wysoką zawartością białka i pewnością plonowania także na stanowiskach suchych. Kostrzewa łąkowa jest szczególnie odpowiednim partnerem w mieszance z lucerną poprawiając stosunek białka do energii w odroście. Te właściwości, oraz dobra odporność zastosowanej lucerny przeciw chorobom uwiądowym zapewniają długotrwałość użytkowania. COUNTRY 2056 jest przede wszystkim odpowiednia do skarmiania na świeżo lub do produkcji siana czy kiszonki.

 


2056 Lucerna z trawami

Skład:
Lucerna 80%
Kostrzewa łąkowa 15%
Tymotka łąkowa 5%

Zalecenia uprawy:

Częstotliwość użytkowania:
3 - 4 razy w roku
Ilość wysiewu: 20 kg/ha
Termin wysiewu: marzec - sierpień


Lucerna Fraver

Wytwarza duży plon zielonki; plon suchej masy w pierwszym i drugim roku użytkowania może osiągać wielkość około 17 ton z hektara. Daje rocznie prawie 3 tony białka z ha. Odmiana jest średniowczesna. Rośliny dobrze zimują, szybko odrastają po skoszeniu i są średnio podatne na wyleganie. Stosunkowo dobrze znoszą okresy posuchy. Odmiana przejawia dużą odporność na choroby fuzaryjne i werticiliozę lucerny.

Odmiana może być uprawiana w różnych rejonach Polski. Przeznaczona jest zwłaszcza do trzy-, czteroletniego intensywnego użytkowania kośnego.

 

 

Vilomix LP Standard 2,5%