Jakość


Polityka jakości

Celem działalności Blattin  Polska Sp. z o.o. jest produkcja oraz dystrybucja wysokiej jakości mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich zgodnie z hasłem „Dla zdrowia Waszych zwierząt” oraz wymaganiami klienta i przepisami prawnymi.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemów jakości GMP+, GMO controlled oraz standardu PIM „BEZ GMO” ma na celu dalszy wzrost zaufania klientów, który jest najlepszą oceną i podstawą do zadowolenia, spełnienie wymagań przepisów prawnych, poszerzenie rynków zbytu, doskonalenie jakości, poprawę efektywności firmy oraz wzrost świadomości oraz odpowiedzialności pracowników, usprawnienie organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej.

Mając na uwadze, iż zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych produktów - środków żywienia zwierząt, ma duży wpływ na zdrowie konsumentów, zapewniamy przestrzeganie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) w celu wyeliminowania potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń zdrowotnych oraz jakościowych.

Wszyscy pracownicy firmy dokładają wszelkich starań, aby realizować Politykę jakości. Opracowane na jej bazie cele operacyjne i jakościowe są systematycznie nadzorowane w trakcie auditów wewnętrznych i zewnętrznych przez jednostkę certyfikującą system jakości GMP+.Certyfikaty jakości

CERTYFIKATY GMP+


GMP+ B1
- Wytórnia Pasz w Siedlcu
GMP+ B1
- Wytórnia Pasz w Ostrołęce


GMP+ B4
-Transport


CERTYFIKATY BEZ GMO

Współpraca z certyfikowanymi dostawcami oraz stały monitoring na zawartość GMO, zarówno surowców jak i wyrobów gotowych, służy potwierdzeniu, najwyższej jakości i „czystości” oferowanych produktów.

 

GMP+ MI105 GMO controlled

Z końcem roku 2019 obie Wytwórnie Pasz uzyskały certyfikat GMP+ MI 105 GMO controlled. W Wytwórni w Ostrołęce jest to kontunuacja poprzedniego standardu VLOG.

Standard GMP+ FRA GMO controlled powstał z myślą o uzupełnieniu zakresu certyfikacji w obrębie podmiotów paszowych posiadających już certyfikat GMP+ FSA i jest standardem równoważnym z VLOG.

Wytwórnia Pasz w Ostrołęce to zakład GMO FREE, ponieważ wszystkie mieszanki paszowe i materiały paszowe, tam produkowane, są wolne od genetycznie modyfikowanych organizmów.- Wytórnia Pasz w Siedlcu - Wytórnia Pasz w OstrołęceCERTYFIKAT BEZ GMO POLSKIEJ IZBY MLEKA

Standard PIM „Bez GMO”, jak twierdzi właściciel standardu, jest pierwszym tak kompleksowym, krajowym zbiorem zasad określającym wymagania w obszarze znakowania produktów wolnych od GMO. Pozytywna weryfikacja stosowania procedur związanych z produkcją bez GMO, dokonana przez jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska, potwierdza, że Blattin Polska prowadzi politykę bezpieczeństwa według najwyższych standardów technicznych i organizacyjnych.

BEZ GMO PIM
- Wytórnia Pasz w Ostrołęce


CERTYFIKAT VLOG

Mieszanki mineralne, które posiadamy w ofercie, produkowane przez siostrzane spółki w Niemczech: PROFUMA oraz Equovis GmbH są certyfikowane zgodnie ze standardem VLOG.

Unimix OVO DJ 2,5%
Mieszanka paszowa uzupełniająca mineralna dla kur niosek w całym okresie nieśności.